Library logo


Name
Costantinopoli
Alternative name
Istanbul
Bisanzio
Related places
Impero Bizantino
Turchia